„Awaryjny zakup wraz z dostawą i montażem aluminiowej ścianki wraz z drzwiami wejściowymi do budynku Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy ulicy Fabrycznej 15” 9

Wrocławski Zespół Żłobków ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wrocławski Zespół Żłobków
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-609 Wrocław, Fabryczna
 • Telefon/fax: tel. +4871 365 03 46, , fax. +48713650358
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Zespół Żłobków
  Fabryczna 15
  53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +4871 365 03 46, , fax. +48713650358
  REGON: 02154505100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wzz.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Awaryjny zakup wraz z dostawą i montażem aluminiowej ścianki wraz z drzwiami wejściowymi do budynku Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy ulicy Fabrycznej 15” 9
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem aluminiowej ścianki wraz z drzwiami wejściowymi do budynku Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy ulicy Fabrycznej 15. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – został zamieszczony w osobnym pliku na stronie internetowej Zamawiającego. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia to: - szkic stanu istniejącego; - widok wejścia głównego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421131-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną