Dostawa automatycznej laboratoryjnej prasy hydraulicznej dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Wrocławska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2020-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwr.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa automatycznej laboratoryjnej prasy hydraulicznej dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa automatycznej laboratoryjnej prasy hydraulicznej z podłączeniem do zewnętrznego medium chłodzącego dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej 2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna: Załącznik do SIWZ nr 3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy i sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy: Załącznik nr 4 do SIWZ . Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie sprzętu zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz dostawę, montaż i instruktaż w zakresie obsługi dostarczonej aparatury dla 4 osób. Dostawa na własny koszt na adres: Politechnika Wrocławska, Bud. B6 Hala Laboratorium Tworzyw Sztucznych, ul. Łukasiewicza 5, 50-371 Wrocław. 3. Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42636100-4 prasy hydrauliczne 4. Obowiązuje gwarancja min. 12 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42636100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną