Dostawa dozowników, podajników i koszy na odpady dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-403 Wrocław, ul. Dobrzyńska
 • Telefon/fax: tel. 717 747 790 , fax. 717 747 790
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
  ul. Dobrzyńska
  50-403 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 717 747 790, fax. 717 747 790
  REGON: 93026615200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzynska.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny Zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dozowników, podajników i koszy na odpady dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa dozowników, podajników i koszy na odpady dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności dostawę do siedziby Zamawiającego – wraz z wniesieniem - towaru spełniającego wymagania, określone w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych dozowników, podajników i koszy, stanowiącym załącznik nr 2 do s.i.w.z.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39831700-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną