DOSTAWA ŁÓŻEK SZPITALNYCH I WÓZKÓW MEDYCZNYCH

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego
 • Telefon/fax: tel. 713 254 375 , fax. 713 270 425
 • Data zamieszczenia: 2019-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
  ul. H. Kamieńskiego
  51-124 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 254 375, fax. 713 270 425
  REGON: 97789300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ŁÓŻEK SZPITALNYCH I WÓZKÓW MEDYCZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego tj.: Zadanie nr 1 Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej – 7 szt. Zadanie nr 2 Wózek do przewożenia chorych – 1 szt. Zadanie nr 3 Wózek do przewożenia pacjentów bariatrycznych – 1 szt. Zadanie nr 4 Łóżko do intensywnej opieki medycznej z wagą – 5 szt. Zadanie nr 5 Łóżko kardiologiczne – 5 szt. Zadanie nr 6 Fotel do dializ – 4 szt. Zadanie nr 7 Wózek medyczny – 1 szt, 2. Szczegółowe wymagania dotyczące minimalnych parametrów techniczno – użytkowych przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 – 1.7 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę urządzeń medycznych określonych w załącznikach od nr 1.1 do 1.7 do SIWZ, 2) udzielenia instruktażu w zakresie obsługi wyrobów medycznych o których mowa w ust. 1, w jednym, dwóch lub trzech terminach, w zależności od potrzeb Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu instruktażu i ilości osób z Zamawiającym. 4. Zaoferowane urządzenia medyczne muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane po 1 stycznia 2019 r. Nie dopuszcza się oferowania urządzenia medycznego rekondycjonowanego oraz sprzętu medycznego demonstracyjnego. Urządzenia medyczne muszą być wolne od wszelkich wad fizycznych (konstrukcyjnych) i prawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną