dostawa energii elektrycznej dla Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska
 • Telefon/fax: tel. 071 3349520, 410
 • Data zamieszczenia: 2020-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
  ul. Grabiszyńska 105
  53-439 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3349520, 410
  REGON: 29429500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dcchp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa energii elektrycznej dla Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa energii elektrycznej dla Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną