Dostawa foteli biurowych i podnóżków dla jednostek administracji centralnej UWr

Uniwersytet Wrocławski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki
 • Telefon/fax: tel. 71 375 22 34 , fax. 71 375 24 72
 • Data zamieszczenia: 2019-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Wrocławski
  pl. Uniwersytecki 1
  50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 375 22 34, fax. 71 375 24 72
  REGON: 13010000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.uni.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa foteli biurowych i podnóżków dla jednostek administracji centralnej UWr
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa foteli biurowych i podnóżków dla jednostek administracji centralnej UWr. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przedmiotu zamówienia do wskazanych pomieszczeń, ich montażu oraz zabrania i wywozu opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia. 1.1. Szczegółowy opis dostawy mebli oraz warunki i zasady realizacji zamówienia zawierają następujące dokumenty: a) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ; b) Wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39113100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną