Dostawa komputera, dysków zewnętrznych, wewnętrznych i pamięci RAM oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-043 Wrocław, Pl. Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 71 31 00 505, , fax. 71 355 28 49
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  Pl. Jana Pawła II 2
  50-043 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 31 00 505, , fax. 71 355 28 49
  REGON: 27574800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amuz.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputera, dysków zewnętrznych, wewnętrznych i pamięci RAM oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa komputera (laptop)1 szt., dysków zewnętrznych 2 szt., dysków wewnętrznych 6 szt., pamięci RAM – 4 szt. oraz urządzeń wielofunkcyjnych – 2 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną