Dostawa maceratorów do utylizacji naczyń z pulpy celulozowej oraz maceratorów do utylizacji pieluch jednorazowego użytku oraz myjni do kaczek i basenów

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-981 Wrocław, ul. Weigla
 • Telefon/fax: tel. 717 660 119 , fax. 717 660 630
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Weigla 5
  50-981 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 717 660 119, fax. 717 660 630
  REGON: 93009024000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.4wsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa maceratorów do utylizacji naczyń z pulpy celulozowej oraz maceratorów do utylizacji pieluch jednorazowego użytku oraz myjni do kaczek i basenów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa maceratorów do utylizacji naczyń z pulpy celulozowej oraz maceratorów do utylizacji pieluch jednorazowego użytku oraz myjni do kaczek i basenów opisanych w 2 pakietach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33191000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną