Dostawa mebli wraz z montażem na rzecz Szkoły Podstawowej nr 39 we Wrocławiu im. Księdza Jana Twardowskiego. CPV: 39130000-2

Szkoła Podstawowa nr 39 im. ks. Jana Twardowskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 39 im. ks. Jana Twardowskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 51-214 Wrocław, ul. Przedwiośnie
 • Telefon/fax: tel. 71 798 68 51, , fax. 71 798 68 51
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 39 im. ks. Jana Twardowskiego
  ul. Przedwiośnie 47
  51-214 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 798 68 51, , fax. 71 798 68 51
  REGON: 69344000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp39wroclaw.edupage.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednosta oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli wraz z montażem na rzecz Szkoły Podstawowej nr 39 we Wrocławiu im. Księdza Jana Twardowskiego. CPV: 39130000-2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa mebli wraz z montażem na rzecz Szkoły Podstawowej nr 39 we Wrocławiu im. Księdza Jana Twardowskiego. CPV: 39130000-2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną