Dostawa mebli dla Poradnia Profilaktyczno-Leczniczej HIV/AIDS II

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa
 • Telefon/fax: tel. 71 3261325 w. 128 , fax. 71 3260622
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
  ul. Koszarowa 5
  51-149 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3261325 w. 128, fax. 71 3260622
  REGON: 29046900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli dla Poradnia Profilaktyczno-Leczniczej HIV/AIDS II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wykonanych z płyty meblowej dla Poradni Profilaktyczno-leczniczej HIV/AIDS oraz zamontowanie w pomieszczeniach znajdujących się w budynku C Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej 5 Wrocław Meble wraz z wyposażeniem muszą być: 1) wykonane z materiałów, których parametry zostały opisane w załączniku nr 1, 2) w rozmiarach i ilościach opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 4, 3) zgodnie z wymaganiami zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ - parametrami i warunkami wymaganymi dla lady wraz z rzutem stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ oraz 4) zgodnie z wymaganiami zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ - parametrami i warunkami wymaganymi dla lodówki oraz warunkami umownymi - załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną