dostawa medycznego sprzętu jednorazowego sterylnego wg pakietów 107- powtórzenie III

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-556 Wrocław, Borowska
 • Telefon/fax: tel. 71 734 24 77, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
  Borowska 213
  50-556 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 734 24 77, , fax. -
  REGON: 28901200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zdrowie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa medycznego sprzętu jednorazowego sterylnego wg pakietów 107- powtórzenie III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Lp. Nazwy zadań /pakietów 1. Zadanie nr 1 Aparaty AMBU 2. Zadanie nr 3 Akcesoria do podaży tlenu 3 Zadanie nr 5 Dreny i cewniki typu Torax + pozostałe dreny 4. Zadanie nr7 Elektrody defibrylacyjne, czujniki 5. Zadanie nr 18 Żele, pasty 6. Zadanie nr 19 Pojemniki na odpady, wycinki itp. 7. Zadanie nr 26 Stomia I 8. Zadanie nr 29 Stomia II (pakiet) 9. Zadanie nr 29a Stomia III (pakiet) 10 Pakiet nr 44 11 Pakiet nr 46 12. Zadanie nr 48 Różne art. Medyczne 13. Zadanie nr 51 Rurki specjalistyczne 14. Zadanie nr 53 Zestawy do płukania żołądka 15. Zadanie nr 55aUkłady oddechowe, łączniki II 16. Zadanie nr 56 Sprzęt urologiczny 17. PAKIET NR 74 Igły do aspiracji szpiku i Igły do nakłuć lędźwiowych 18. PAKIET NR 77 Przyrządy do pobierania 19. Zadanie nr 84 Artykuły medyczne różne 20. Zadanie nr 92 Sprzęt laryngologiczny V
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną