DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego
 • Telefon/fax: tel. 713 254 375 , fax. 713 270 425
 • Data zamieszczenia: 2019-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
  ul. H. Kamieńskiego
  51-124 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 254 375, fax. 713 270 425
  REGON: 97789300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych do siedziby Zamawiającego tj.: Zadanie nr 1 Tonometr bezkontaktowy – 1 szt Zadanie nr 2 Soczewka do mikroskopu – 1 szt Zadanie nr 3 Wózek medyczny – 1 szt Zadanie nr 4 Aparat do badań naczyniowych ABI, TBI i PVR – 1 szt Zadanie nr 5 Ssak elektryczny – 2 szt Zadanie nr 6 System pozycjonerów – 1 zest. Zadanie nr 7 Wózek do transportu i przechowywania endoskopów – 1 szt Zadanie nr 8 Szyna CPM kończyny dolnej – 1 szt Zadanie nr 9 Rower treningowy stacjonarny – 4 szt Zadanie nr 10 Rotor do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych – 1 szt Zadanie nr 11 Stól do rehabilitacji – 3 szt Zadanie nr 12 Aparat do magnetoterapii – 1 szt Zadanie nr 13 Aparat do elektroterapii – 1 szt Zadanie nr 14 Zestaw pomocniczego sprzętu rehabilitacyjnego – 1 szt Zadanie nr 15 Wózek do bielizny czystej i brudnej – 2 szt Zadanie nr 16 Wózek do przewożenia chorych o pełnej przezierności i obciążeniu min. 350 kg - 2 szt. Zadanie nr 17 Aparat do wspomagania terapii oddechowej – 2 szt 2. Szczegółowe wymagania dotyczące minimalnych parametrów techniczno – użytkowych przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 – 1.17 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. dostawę wyrobów medycznych określonych w załącznikach od nr 1.1 do 1.17 do SIWZ, 2. udzielenia instruktażu w zakresie obsługi wyrobów medycznych o których mowa w ust. 1, w jednym, dwóch lub trzech terminach, w zależności od potrzeb Zamawiają
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną