Dostawa wyrobów włókienniczych w podziale na 5 zadań do obiektów żłobkowych położonych na terenie Dolnego Śląska.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-230 Wrocław, Trzebnicka
 • Telefon/fax: tel. 71 770 42 20, , fax. 71 770 42 20
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
  Trzebnicka 42-44
  50-230 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 770 42 20, , fax. 71 770 42 20
  REGON: 93208458000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: nie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów włókienniczych w podziale na 5 zadań do obiektów żłobkowych położonych na terenie Dolnego Śląska.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wyrobów włókienniczych w podziale na 5 zadań do obiektów żłobkowych położonych na terenie Dolnego Śląska. Zadanie 1- Dostawa dywanów i/lub Zadanie 2 – Dostawa pościeli i/lub Zadanie 3 - Dostawa materacy dziecięcych i/lub Zadanie 4 – Dostawa i montaż rolet i/lub Zadanie 5- Dostawa pozostałych wyrobów włókienniczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówiena określający rodzaj i ilość zamawianych dostaw, stanowi załacznik nr 3ai/lub 3b i/lub 3c i/lub 3d i/lub 3 e do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39520000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną