Dostawa z wdrożeniem Systemu do analizy incydentów SIEM z elementami automatyzacji SOAR oraz serwera tworzącego platformę sprzętową dla SOC.

Nowy Szpital Wojewódzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Nowy Szpital Wojewódzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-117 Wrocław, Igielna
 • Telefon/fax: tel. 717 359 301, , fax. 717 359 300
 • Data zamieszczenia: 2020-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nowy Szpital Wojewódzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Igielna 13
  50-117 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 717 359 301, , fax. 717 359 300
  REGON: 21173200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nszw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa z wdrożeniem Systemu do analizy incydentów SIEM z elementami automatyzacji SOAR oraz serwera tworzącego platformę sprzętową dla SOC.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa z wdrożeniem Systemu do analizy incydentów SIEM z elementami automatyzacji SOAR oraz serwera tworzący platformę sprzętową dla SOC do budynku szpitala we Wrocławiu przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie następujące części : 1) część 1 - dostawa z wdrożeniem Systemu do analizy incydentów SIEM z elementami automatyzacji SOAR, w szczególności: a) dostawa Systemu do analizy incydentów SIEM z elementami automatyzacji SOAR wraz z licencjami pozwalającymi na wykorzystanie Systemu dla min. 200 punktów końcowych, b) wdrożenie Systemu wraz z certyfikowanymi szkoleniami, c) 12 – miesięczne wsparcie techniczne producenta umożliwiające aktualizację do najnowszej wersji, zgłaszanie i naprawę błędów. 2) część 2 - dostawa serwera tworzący platformę sprzętową dla SOC, w szczególności: a) dostawa serwera tworzącego platformę sprzętową dla SOC wraz z rozszerzeniem licencji na system backupu oraz niezbędnym osprzętem i peryferiami do prawidłowej instalacji w serwerowni Zamawiającego, b) zapewnienie nieodpłatnych aktualizacji firmware do najnowszej wersji przez okres minimum 36 miesięcy, c) zapewnienie nieodpłatnego wsparcia serwisowego świadczonego przez producenta oprogramowania oraz zapewnienie napraw wszystkich usterek zgłoszonych w trakcie trwania wsparcia serwisowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną