druk i dostawa kalendarza książkowego na 2020 r.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-235 Wrocław, ul. Grabiszyńska
 • Telefon/fax: tel. 71 715 96 00 , fax. 71 334 90 56
 • Data zamieszczenia: 2019-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
  ul. Grabiszyńska 184
  53-235 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 715 96 00, fax. 71 334 90 56
  REGON: 20480740000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zajezdnia.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury współprowadzona przez Miasto Wrocław oraz MKiDN

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  druk i dostawa kalendarza książkowego na 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa: druk i dostawa kalendarza książkowego na 2020 r. w nakładzie 300 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania stawiane do niego, zasady i warunki realizacji zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ oraz projekt umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną