Druk i dostawa plakatów wielkoformatowych

Narodowe Forum Muzyki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Narodowe Forum Muzyki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-071 Wrocław, Plac Wolności
 • Telefon/fax: tel. 71 343 85 28 , fax. 71 330 52 12
 • Data zamieszczenia: 2019-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowe Forum Muzyki
  Plac Wolności 1
  50-071 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 343 85 28, fax. 71 330 52 12
  REGON: 22414470000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.nfm.wroclaw.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk i dostawa plakatów wielkoformatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Zamówienie obejmuje sukcesywny w miarę zapotrzebowania wydruk i dostawę plakatów zgodnie z poniższą specyfikacją: a) Format 190x240cm (łączna ilość wzorów od 10 do 15, minimalny jednorazowy nakład: 1 szt, maksymalny jednorazowy nakład: 2 szt., łącznie w okresie obowiązywania umowy: 32 szt.) b) Format 70x144cm (ilość wzorów: od 6 do 10, minimalny jednorazowy nakład: 1 szt, maksymalny jednorazowy nakład: 2 szt, łącznie w okresie obowiązywania umowy: 22 szt.) c) Format 118,5x350cm (ilość wzorów: od 30 do 40, minimalny jednorazowy nakład: 1 szt, maksymalny jednorazowy nakład: 2 szt, łącznie w okresie obowiązywania umowy: 82 szt.) d) Format 190x250cm (ilość wzorów: od 6 do 10, minimalny jednorazowy nakład: 1 szt, maksymalny jednorazowy nakład: 2 szt, łącznie w okresie obowiązywania umowy: 22 szt.) e) Format 380x50cm (ilość wzorów: od 2 do 6, minimalny jednorazowy nakład: 1 szt, maksymalny jednorazowy nakład: 2 szt, łącznie w okresie obowiązywania umowy: 14 szt.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną