Kompleksowa obsługa w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów i spektakli Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu

Teatr Muzyczny Capitol ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Teatr Muzyczny Capitol
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-019 Wrocław, ul. J. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 071 7890400, 7890431 , fax. 717 890 470
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Muzyczny Capitol
  ul. J. Piłsudskiego 67
  50-019 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7890400, 7890431, fax. 717 890 470
  REGON: 27895900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr-capitol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa obsługa w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów i spektakli Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów i spektakli Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części (Zadania). Zadanie nr 1 obejmuje nadzór nad zabezpieczeniem przeciwpożarowym w obiektach Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu. Zadanie nr 2 obejmuje pełnienie służby asystencyjnej w trakcie spektakli i prób w Teatrze Muzycznym Capitol. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w obiektach Zamawiającego obejmuje budynek Teatru przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67, budynki przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 70/72 i 72a, budynek przy ul. Kwidzyńskiej 33. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w trakcie spektakli i prób polega na zapewnieniu służby asystencyjnej, tj. wykwalifikowanej obsługi p.poż. (dyżury) w trakcie spektakli i prób odbywających się w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu. Dyżury pełnione będą na Dużej Scenie, Scenie Ciśnień, Scenie Restauracja oraz w innych przestrzeniach budynku Teatru przy ul. Piłsudskiego 67, wskazanych przez Zamawiającego. Zamówienie realizowane będzie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, określone w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75251110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną