Kompleksowa usługa ochrony mienia oraz utrzymania czystości w budynku Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. CPV 79710000-4, 90910000-9

Centrum Technologii Audiowizualnych - CeTA ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Technologii Audiowizualnych - CeTA
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 51-618 Wrocław, ul. Wystawowa
 • Telefon/fax: tel. 71 348 10 61 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Technologii Audiowizualnych - CeTA
  ul. Wystawowa 1
  51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 348 10 61, fax. -
  REGON: 00027490900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://filmstudioceta.pl/bip/aktualne-przetargi-pzp/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa usługa ochrony mienia oraz utrzymania czystości w budynku Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. CPV 79710000-4, 90910000-9
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowa usługa ochrony mienia oraz utrzymania czystości w budynku Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. CPV 79710000-4, 90910000-9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną