Modernizację serwerowni we Wrocławskim Zespole Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, polegająca na: - dostawie nowego serwera sprzętowego, - dostawie dwóch (2) serwerów plików (NAS), - dostawy dysków twardych - dostawy firewall’a sprzętowego (Systemu bezpieczeństwa) - modernizacji istniejącego serwera Zamawiającego – IBM System x3550 M3 - dostawy oprogramowania - usłudze montażu, instalacji i konfiguracji zamawianego sprzętu, oprogramowania i sprzętu Zamawiającego wg specyfikacji - usłudze migracji istniejących danych wg specyfikacji, Znak postępowania: ZP-21/WZŻ/2019.

Wrocławski Zespół Żłobków ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wrocławski Zespół Żłobków
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-609 Wrocław, Fabryczna
 • Telefon/fax: tel. +4871 365 03 46, , fax. +48713650358
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Zespół Żłobków
  Fabryczna 15
  53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +4871 365 03 46, , fax. +48713650358
  REGON: 02154505100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: (http://www.bip.wzz.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizację serwerowni we Wrocławskim Zespole Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, polegająca na: - dostawie nowego serwera sprzętowego, - dostawie dwóch (2) serwerów plików (NAS), - dostawy dysków twardych - dostawy firewall’a sprzętowego (Systemu bezpieczeństwa) - modernizacji istniejącego serwera Zamawiającego – IBM System x3550 M3 - dostawy oprogramowania - usłudze montażu, instalacji i konfiguracji zamawianego sprzętu, oprogramowania i sprzętu Zamawiającego wg specyfikacji - usłudze migracji istniejących danych wg specyfikacji, Znak postępowania: ZP-21/WZŻ/2019.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizację serwerowni we Wrocławskim Zespole Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, polegająca na: - dostawie nowego serwera sprzętowego, - dostawie dwóch (2) serwerów plików (NAS), - dostawy dysków twardych - dostawy firewall’a sprzętowego - modernizacji istniejącego serwera Zamawiającego – IBM System x3550 M3 - dostawy oprogramowania - usłudze montażu, instalacji i konfiguracji zamawianego sprzętu, oprogramowania i sprzętu Zamawiającego - usłudze migracji istniejących danych wg specyfikacji, Znak postępowania: ZP-21/WZŻ/2019. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ: ZAŁĄCZNIK NR 8 SZCZEGÓŁOWY PLAN PRAC ZAŁĄCZNIK NR 9 SPECYFIKACJA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ZAŁĄCZNIK NR 10 SPECIFIKACJA TECHNICZNA POSIADANEGO SERWERA SPRZĘTOWEGO ZAMAWIAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 11 PassMark - CPU Benchmarks – dla procesorów zgodnie z punktem 5 parametrów technicznych dla oceny ofert – z dnia 16.09.2019 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72541000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną