Modernizacja klimatyzacji w budynku CKU należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-345 Wrocław, ul. Komandorska
 • Telefon/fax: tel. 71 36 80 493
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  ul. Komandorska 118/120
  53-345 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 36 80 493
  REGON: 15310000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ue.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja klimatyzacji w budynku CKU należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: „Modernizacja klimatyzacji w budynku CKU należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”. Obejmują one dostawę, montaż i uruchomienie systemów klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych i holu na parterze w budynku CKU. (...) 3. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: a) montaż jednego agregatu VRF 15,5 kW, system 2 rurowy, zasilającego siedem jednostek klimatyzacyjnych kasetonowych o mocy 1,7 kW w pokojach biurowych – pom. 0/03, 0/04, 0/05, 0/06, 0/07, 0/08, 0/09 oraz jedną jednostkę o mocy 3,6 kW w pomieszczeniu socjalnym – pom. 0/10; b) montaż dwóch jednostek klimatyzacyjnych kasetonowych 5 kW współpracujących z jednym agregatem Duo split 10 kW, obsługujących okolice wejścia głównego i szatni – pom. 0/02; c) montaż dwóch jednostek klimatyzacyjnych kasetonowych 5 kW współpracujących z jednym agregatem Duo split 10 kW obsługujących hol i lobby – pom. 0/15; d) wykonanie rozdzielnicy elektrycznej zasilającej agregaty wraz z doprowadzeniem zasilania do instalowanych urządzeń; e) wykonanie przejść i obróbek dachowych oraz innych robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia; f) wykonanie pomiarów wydajności zamontowanych urządzeń; g) wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji; h) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 4. Agregaty należy umieścić na kondygnacji poniżej parteru, na ścianie garażu podziemnego, natomiast jednostki kasetonowe mają być zamontowane w suficie podwieszanym. Sterowanie systemami klimatyzacyjnymi, jej jednostkami w pomieszczeniach ma odbywać się indywidualnie, po zainstalowaniu sterowników w poszczególnych pomieszczeniach, celem miejscowej, manualnej regulacji biegów i temperatury klimakonwektorów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną