Modernizacja sanitariatów z dostosowaniem do potrzeb niepełnosprawnych w Oddziale ZUS we Wrocławiu przy ul. Pretficza 11 – pion I

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-930 Wrocław, ul. Pretficza
 • Telefon/fax: tel. 713 606 000 , fax. 713 606 497
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu
  ul. Pretficza 11
  50-930 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 606 000, fax. 713 606 497
  REGON: 17756002600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja sanitariatów z dostosowaniem do potrzeb niepełnosprawnych w Oddziale ZUS we Wrocławiu przy ul. Pretficza 11 – pion I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizacja przedmiotu zamówienia dotyczy wykonania, w budynku Oddziału ZUS we Wrocławiu przy ul. Pretficza 11, modernizacji istniejących pomieszczeń sanitariatów w Pionie nr 1, obejmującej: - wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, - wymianę instalacji elektrycznej, - wymianę i dostosowanie instalacji wentylacyjnej, - wykonanie nowego wykończenia pomieszczeń (w tym: wymianę ceramicznych okładzin ściennych, sufitów podwieszanych, drzwi wewnętrznych) z dostosowaniem gabarytów i wymiarów kabin do obowiązujących przepisów. Poza zakresem zamówienia są następujące elementy istniejące: sanitariaty na II-gim piętrze, stolarka okienna, instalacja c.o. oraz instalacja p.poż. Zmianie nie ulegają także warunki ochrony przeciwpożarowej. Modernizacji podlegają sanitariaty pionu nr 1 zlokalizowanego w skrzydle budynku od ul. Pretficza, z pominięciem 2 piętra (po remoncie). Przewidziano utrzymanie stylistyki wykończenia (kafle ceramiczne ścian i posadzek, blaty granitowe przedsionków, drzwi oraz rozwiązań technologicznych zastosowanych na 2 piętrze, zatwierdzonych przez Konserwatora Zabytków). W ramach wykończenia planuje się również wykonanie nowych sufitów podwieszonych z uwzględnieniem rozprowadzenia nowych instalacji sanitarnych, oświetlenia i wentylacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną