Najem powierzchni reklamowej na nośniku outdoorowym typu słup reklamowy we Wrocławiu na potrzeby promowania wydarzeń kulturalnych Narodowego Forum Muzyki

Narodowe Forum Muzyki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Narodowe Forum Muzyki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-071 Wrocław, Plac Wolności
 • Telefon/fax: tel. 71 343 85 28 , fax. 71 330 52 12
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowe Forum Muzyki
  Plac Wolności 1
  50-071 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 343 85 28, fax. 71 330 52 12
  REGON: 22414470000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.nfm.wroclaw.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Najem powierzchni reklamowej na nośniku outdoorowym typu słup reklamowy we Wrocławiu na potrzeby promowania wydarzeń kulturalnych Narodowego Forum Muzyki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest najem powierzchni reklamowej na nośniku outdoorowym typu słup reklamowy we Wrocławiu na potrzeby promowania wydarzeń kulturalnych Narodowego Forum Muzyki. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Część 1: reklama typu słup reklamowy we Wrocławiu w dniach 15.08 – 15.09.2019 r; Część 2: reklama typu słup reklamowy we Wrocławiu w dniach 02.06 – 30.06.2019 r; Część 3: reklama typu słup reklamowy we Wrocławiu w dniach 29.09.2019 – 27.09.2020 r;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną