Obsługa informatyczna zawodów m.in. przyjmowanie zgłoszeń, nadawanie numerów startowych i pomiar czasu oraz dostawa numerów startowych

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 51-612 Wrocław, Al. Ignacego Jana Paderewskiego
 • Telefon/fax: tel. 71 733 40 60, , fax. 71 733 40 80
 • Data zamieszczenia: 2020-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
  Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
  51-612 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 733 40 60, , fax. 71 733 40 80
  REGON: 21757876000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mcs.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa informatyczna zawodów m.in. przyjmowanie zgłoszeń, nadawanie numerów startowych i pomiar czasu oraz dostawa numerów startowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na obsłudze informatycznej biegowych zawodów sportowych organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław w szczególności przyjmowanie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeń oraz weryfikacje zawodników, umożliwienie zawodnikom rejestrującym się do określonego biegu dokonywania płatności za pakiet startowy za pośrednictwem kanałów płatności elektronicznej, przeprowadzenie elektronicznego pomiaru czasu w trakcie trwania danych zawodów a także wykonanie i dostawa numerów startowych. Zakres zamówienia obejmuje następujące zawody sportowe: 1) PKO Nocny Wrocław Półmaraton (20.06.2020 r.), 2) PKO Wieczorny Bieg Rodzinny im. Jerzego Witkowskiego (20.06.2020 r.), 3) 38. PKO Wrocław Maraton (20.09.2020 r.) 4) WrocWalk Marathon (20.09.2020 r.) 5) PKO Bieg Rodzinny (20.09.2020 r.) 6) Bieg Niepodległości (11.11.2020 r.) 7) Nocny Wrocław Półmaraton 8) 39. Wrocław Maraton
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31711300-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną