Okresowa kontrola obiektów budowlanych, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego

Zarząd Zasobu Komunalnego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Zasobu Komunalnego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: Wrocław, Św. Elżbiety
 • Telefon/fax: tel. 071 7778400 , fax. 071 7777506
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zasobu Komunalnego
  Św. Elżbiety 3 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7778400, fax. 071 7777506
  REGON: 93267144800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zzk.wroc.pl, bip.zzk.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Okresowa kontrola obiektów budowlanych, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) na całkowitej powierzchni użytkowej budynku stanowiącego zasób 100% Gminy Wrocław.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71630000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną