Organizacja szkolenia wyjazdowego dla pracowników Biura ZIT WrOF i Koordynatorów JST pn. „Planowanie przestrzenne”

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ
 • Telefon/fax: tel. 71 7779230, 7779231 , fax. 717 779 229
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
  pl. Nowy Targ 42377
  50-141 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7779230, 7779231, fax. 717 779 229
  REGON: 10946700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja szkolenia wyjazdowego dla pracowników Biura ZIT WrOF i Koordynatorów JST pn. „Planowanie przestrzenne”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia wyjazdowego dla pracowników Biura ZIT WrOF i koordynatorów JST pn. „Planowanie przestrzenne”, obejmującego w szczególności: zapewnienie trenera, wynajem sali, catering, usługę restauracyjną i usługę hotelową. 2. Maksymalna liczba uczestników szkolenia – 27 osób, w podziale na 2. tury (każda w innym terminie). Dla każdej z tur zaplanowano 3-dniowe szkolenie z tożsamym programem. W każdym dniu szkolenia poszczególnych tur uczestniczyć będzie maksymalnie 14 osób.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79951000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną