Organizacja wycieczki krajoznawczo-turystycznej dla pracowników oraz członków ich rodzin, emerytów i rencistów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-367 Wrocław, Wybrzeże L.Pasteura
 • Telefon/fax: tel. 71 7841174 , fax. 71 7840045
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
  Wybrzeże L.Pasteura 1
  50-367 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7841174, fax. 71 7840045
  REGON: 00028898100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umed.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja wycieczki krajoznawczo-turystycznej dla pracowników oraz członków ich rodzin, emerytów i rencistów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji wycieczki krajoznawczo – turystycznej dla pracowników oraz członków ich rodzin, emerytów i rencistów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Organizacja wycieczki – Alpy-Bawaria Karlowe Wary, Mariańskie Łaźnie, Norymberga, Monachium, Salzburg, Passau (Bawarska Wenecja) Termin: 2 wrzesień- 6 wrzesień 2019 r. - (5 dni) Świadczenia zawarte w cenie: - realizacja programu - przejazd (max 7-letnim – kryterium oceny ofert) komfortowym autokarem - 4 noclegi w Hotelach min. *** lub pensjonatach o standardzie min. ***/ minimum 70% pok. 2-osobowe, pozostałe - studio 2+2 lub 3-osobowe - 4 śniadania /szwedzki stół, kawa i herbata/ - 4 gorące obiadokolacje - opieka pilota - przewodnik miejscowy - opłaty drogowe, parkingowe, klimatyczne, wjazdowe - koszty rezerwacji grupowych - ubezpieczenie NNW i KL Bilety wstępu płaci uczestnik we własnym zakresie! Liczba uczestników - 35 osób (+/- 5 osób). Dodatkowe informacje dla Wykonawców. 1) Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów stanowić będą opłatę indywidualną uczestnika. 2) Zamawiający poda ostateczną liczbę zgłoszeń na wycieczkę w terminie na min. 10 dni przed rozpoczęciem wycieczki. 3) Po upływie terminu określenia liczby uczestników Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania od Zamawiającego dodatkowych zgłoszeń uczestników w miarę posiadania wolnych miejsc na wycieczce. 4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w Szczegółowym programie wycieczki, który należy załączyć do oferty, uwzględnił miejsca i atrakcje wskazane w SIWZ oraz zaproponował tylko jeden hotel/pensjonat w każdym z punktów trasy, w którym przewidział noclegi dla uczestników wycieczki. 5) Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności za zamówioną ilość miejsc, po zakończeniu wycieczki, przelewem w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania faktury Wykonawcy i potwierdzenia na niej zgodności z zamówieniem przez Zamawiającego. 6) Zamawiający informuje, iż rok produkcji pojazdu posiada istotne znaczenie z uwagi na fakt, iż wpływa na niezawodność techniczną, komfort i bezpieczeństwo pasażerów przy realizacji usługi turystycznej. Rok produkcji autokaru turystycznego stanowi kryterium oceny - waga – 40% Autokar turystyczny powinien być dostosowany do zgłoszonej liczby uczestników, posiadać odstęp między rzędami min. 77 cm, rozkładane i wysuwane fotele na bok, fotele wyposażone w podnóżki i składane stoliki, WC z umywalką, klimatyzację , indywidualne oświetlenie i nawiewy, pasy bezpieczeństwa, audio –video-dvd, czynny barek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63511000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną