Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Rozbudowa i przebudowa Sali Obsługi Klienta oraz remont 6-cio kondygnacyjnego biurowego budynku I Inspektoratu ZUS we Wrocławiu przy ul. Reymonta 4/6”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-930 Wrocław, ul. Pretficza
 • Telefon/fax: tel. 713 606 000 , fax. 713 606 497
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu
  ul. Pretficza 11
  50-930 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 606 000, fax. 713 606 497
  REGON: 17756002600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Rozbudowa i przebudowa Sali Obsługi Klienta oraz remont 6-cio kondygnacyjnego biurowego budynku I Inspektoratu ZUS we Wrocławiu przy ul. Reymonta 4/6”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie w trakcie realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa Sali Obsługi Klienta oraz remont 6-cio kondygnacyjnego biurowego budynku I Inspektoratu ZUS we Wrocławiu przy ul. Reymonta 4/6” funkcji nadzoru inwestorskiego w czterech branżach: - branży konstrukcyjno-budowlanej, - branży sanitarnej, - branży elektrycznej, - branży telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną