Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów pochodzenia medycznego w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt, w zakresie: 1) odbioru, transportu, i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach; 18 01 01, 18 01 06, 18 01 08, 18 01 09, pochodzących z działalności Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105, 2) odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach; 18 01 04, 18 01 07 pochodzących z działalności Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105, 3) odbioru, transportu, i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach 18 01 04, 18 01 01, 18 01 09, pochodzących z działalności Placówki Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śląskich przy ul. Dunikowskiego 2-8 i przy ul. Trzebnickiej 3-5,

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska
 • Telefon/fax: tel. 071 3349520, 410
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
  ul. Grabiszyńska 105
  53-439 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3349520, 410
  REGON: 29429500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dcchp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów pochodzenia medycznego w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt, w zakresie: 1) odbioru, transportu, i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach; 18 01 01, 18 01 06, 18 01 08, 18 01 09, pochodzących z działalności Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105, 2) odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach; 18 01 04, 18 01 07 pochodzących z działalności Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105, 3) odbioru, transportu, i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach 18 01 04, 18 01 01, 18 01 09, pochodzących z działalności Placówki Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śląskich przy ul. Dunikowskiego 2-8 i przy ul. Trzebnickiej 3-5,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów pochodzenia medycznego w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt, w zakresie: 1) odbioru, transportu, i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach; 18 01 01, 18 01 06, 18 01 08, 18 01 09, pochodzących z działalności Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105, 2) odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach; 18 01 04, 18 01 07 pochodzących z działalności Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105, 3) odbioru, transportu, i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach 18 01 04, 18 01 01, 18 01 09, pochodzących z działalności Placówki Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śląskich przy ul. Dunikowskiego 2-8 i przy ul. Trzebnickiej 3-5,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524400-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną