Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w sieci telefonii komórkowej dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego wraz z dostawą aparatów telefonicznych

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-040 Wrocław, Podwale
 • Telefon/fax: tel. +48713403716 , fax. +48717824171
 • Data zamieszczenia: 0000-00-00
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  Podwale 31-33
  50-040 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48713403716, fax. +48717824171
  REGON: 93015621600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w sieci telefonii komórkowej dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego wraz z dostawą aparatów telefonicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w sieci telefonii komórkowej dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego wraz z dostawą aparatów telefonicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zamawiane ilości zostały opisane przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, który uwzględnia minimalne wymagania, jak i w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ – formularz ofertowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64212000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną