Przedłużenie wsparcia na infrastrukturę przetwarzania i składowania danych

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-304 Wrocław, Namysłowska
 • Telefon/fax: tel. 71 777 90 23, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
  Namysłowska 8
  50-304 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 777 90 23, , fax. -
  REGON: 22287361000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://cui.wroclaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedłużenie wsparcia na infrastrukturę przetwarzania i składowania danych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: a) Zadanie 1 - HPE: Przedłużenie wsparcia producenta na infrastrukturę sprzętową HPE; b) Zadanie 2 - EMC: Przedłużenie wsparcia producenta na infrastrukturę sprzętową EMC; c) Zadanie 3 - IBM: Przedłużenie wsparcia producenta na infrastrukturę sprzętową IBM.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72611000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną