PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE USŁUG POLIGRAFICZNYCH

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka
 • Telefon/fax: tel. 261 656 244 , fax. 261 656 228
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Obornicka 100-102
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 656 244, fax. 261 656 228
  REGON: 20625701000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.2wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE USŁUG POLIGRAFICZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nw. usług poligraficznych: - ZADANIE nr 1 – wykonanie kronik; - ZADANIE nr 2 – wykonanie roll-up, potykaczy, banerów; - ZADANIE nr 3 – wykonanie tablic; - ZADANIE nr 4 – wykonanie ścianki reklamowej; - ZADANIE nr 5 – wykonanie godła, liter ze styroduru, - ZADANIE nr 6– wykonanie plansz informacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ: - załączniki nr 1.1-1.6 – formularze ofertowe; - załącznik nr 4 – wzór umowy; - załącznik nr 5 - opis przedmiotu zamówienia; - załącznik nr 5.1 - załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną