Remont budynku Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-333 Wrocław, Powstańców Śląskich
 • Telefon/fax: tel. 71 36 52 403, , fax. 71 36 52 781
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 36 52 403, , fax. 71 36 52 781
  REGON: 00102086100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dachu i wzmocnieniu konstrukcji budynku Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej przy ul. Oławskiej 5a. 2. Remont budynku obejmuje wykonanie następujących robót (zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną): 1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 2) wzmocnienie i naprawa konstrukcji budynku, 3) remont dachu – pokrycia i instalacji odgromowej, 4) remont elewacji i roboty zewnętrzne, 5) roboty wewnętrzne, 6) remont pionów wentylacyjnych, 7) malowanie ścian, 8) remont pomieszczeń kotłowni, 9) remont WC przy sali konferencyjnej. 3. Wykonawca będzie realizować prace związane z przedmiotem zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00, na niewyłączonym z normalnej eksploatacji budynku (obiekcie), o którym mowa w pkt. 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną