REMONT CZĘŚCI BUYDNKU NR 2 NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO OŚRODKA SZKOLEŃ I BADAŃ NAD DZIEDZICTWEM KULTURY W ZAGROŻENIU PRZY UL. PRETFICZA 24 WE WROCŁAWIU

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka
 • Telefon/fax: tel. 261 65 68 01 , fax. 261 65 68 02
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Obornicka 126
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 65 68 01, fax. 261 65 68 02
  REGON: 93010390600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziwroclaw.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT CZĘŚCI BUYDNKU NR 2 NA POTRZEBY MIĘDZYNARODOWEGO OŚRODKA SZKOLEŃ I BADAŃ NAD DZIEDZICTWEM KULTURY W ZAGROŻENIU PRZY UL. PRETFICZA 24 WE WROCŁAWIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont części budynku nr 2 na potrzeby Międzynarodowego Ośrodka Szkoleń i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu, w kompleksie wojskowym nr 2843 przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu – zadanie nr 21862. Szczegółowy zakres prac do wykonania: 1. Demontaż grzejników żeliwnych żeberkowych, zaworów i rur przyłącznych do grzejnika wraz ze zdaniem do magazynu SOI 2 – kpl. 91 2. Demontaż rur stalowych o śr. 15 mm (odpowietrzenia instalacji) – m 230. 3. Demontaż naczynia wzbiorczego o poj. do 100 dm3 – szt. 1 4. Montaż odpowietrzeń pionów zawór + automat. odpowietrznik o śr. 15 mm – szt. 26. 5. Montaż zaworów grzejnikowych o śr. 15 mm z głowicą termoregulacyjną – szt. 91. 6. Montaż zaworów grzejnikowych o śr. 15 mm powrotnych – szt. 91. 7. Montaż rur miedzianych o śr. 18 mm ( luty miękkie) – m 28. 8. Montaż rur przyłączonych do grzejnika z rur i kształtek miedzianych łączonych przez lutowanie o śr. 15 mm ( 2,2 m rury miedzianej na 1 kpl.) – kpl. 91. 9. Dwukrotne malowanie rur miedzianych ośr. do 50 mm – m 228,2. 10. Sprawdzenie szczelności wyremontowanej instalacji C.O. – m 228,2. 11. Montaż grzejników stalowych panelowych C22-450/1000 – szt. 23. 12. Montaż grzejników stalowych panelowych C22-600/600 – szt. 20. 13. Montaż grzejników stalowych panelowych C22-600/800 – szt. 32. 14. Montaż grzejników stalowych panelowych C22-600/900 – szt. 8. 15. Montaż grzejników stalowych panelowych C22-600/1000 – szt. 1. 16. Montaż grzejników stalowych panelowych C22-600/1200 – szt. 1. 17. Montaż grzejników stalowych panelowych z blachy ocynkowanej C22-600/800 – szt. 6. 18. Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią– szt. 4. 19. Wymiana baterii zlewowej z ruchomą wylewką - szt. 2. 20. Wymiana zaworu do WC z wężem - kpl. 5. 21. Wymiana zaworu pisuarowego z automatycznym odcięciem wypływu wody – szt. 1. 22. Wymiana baterii bidetowej – szt. 1. 23. Wymiana zaworu czerpalnego o śr. 15 mm – szt. 4. 24. Wymiana zlewozmywaka jednokomorowego wraz z szafką – kpl. 2. 25. Wymiana umywalki „50” z syfonem z tworzywa – kpl. 4. 26. Wymiana miski ustępowej ze spłuczką typu „kompakt” – kpl. 5. 27. Wymiana bidetu – szt. 1. 28. Wymiana pisuaru z zabudowanym syfonem z tworzywa – kpl. 1. 29. Montaż rur miedzianych o śr. 15 mm – 12m. 30. Wykonanie podejścia dopływowego o śr. 15 mm – 6 szt. 31. Wykonanie podejście odpływowego PCW o śr. 50 mm – 4 szt. 32. Montaż zaworów końcówką do wężyka – 6 szt. 33. Montaż baterii zlewozmywakowej stojącej – 2 szt. 34. Montaż zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem wpuszczanego w blat kuchenny na szafce kuchennej podzlewowej, blat kuchenny dł.ok.1,4 m i szafka kuchenna 2-półkowa – kpl. 2. 35. Montaż klimatyzatora o mocy Qchł/Qgrz 10,6/11,1 kW w sali wykładowej nr 2.36 z klimatyzatorem podsufitowym z wbudowaną pompką skroplin i jednostką zewnętrzną na dachu budynku, konstrukcja wsporcza pod jednostkę zewn. – 1 kpl. 36. Montaż klimatyzatora o mocy Qchł/Qgrz 10,6/11,1 kW w sali wykładowej nr 2.56 i pomieszczeniu serwerowni nr 2.17, jednostka zewn. na dachu budynku i trzema jednostkami wewn. o mocy 3,5/3,8 kW w pomieszczeniu, konstrukcja wsporcza pod jednostkę zewn. – 1 kpl. 37. Montaż klimatyzatora w pomieszczeniach biurowych, pomieszczenia nr 2.9, 2.49, 2.50, 2.51, jednostka zewn. o mocy Qchł/Qgrz 12,3/12,3 kW i czterema jednostkami wewn. dwie o mocy 3,5/3,8 kW i dwie o mocy 2,6/2,9 kW. konstrukcja wsporcza pod jednostkę zewn. – 1 kpl. 38. Wykonanie wpięcia instalacji ppoż. do istniejącej instalacji wodociągowej oraz montaż zaworu o śr. 40 mm – 1 kpl. 39. Montaż rurociągu ppoż. – rura stal ocynk. o śr. 40 mm - 43 m. 40. Wykonanie podejść do zaworów hydrantowych o śr. 25 mm – 3 szt. 41. Montaż kompletnej szafki hydrantowej z zaworem o śr. 25 mm, wężem i strumienicą – 4 kpl. 42. Wymiana istniejących podtynkowych szafek hydrantowych kompletnych – 2 kpl. 43. Wykonanie otworów w stropach żelbetowych o gr. 30 cm, obsadzenie tulei ochronnych o śr. 65 mm – 4 kpl. 44. Wykonanie zabezpieczenia ppoż. przejścia rury stalowej przez tuleje - 4 szt. Uwaga: 1. Roboty okładzinowe w węzłach sanitarnych i ścianki systemowe ujęto w części budowlanej, zasilanie klimatyzatorów w części elektrycznej. 2. W celu prawidłowego zamontowania klimatyzatorów na drewnianym dachu budynku należy przewidzieć wykonanie wyłazów dachowych w pobliżu jednostek zewnętrznych. 5.3. Roboty branży elektrycznej 5.3.1 Zakres robót objętych w ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót w zakresie wewnętrznej instalacji elektrycznej wynikającej z zakresu prac przewidzianych przy remoncie wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku biurowo - sztabowego nr 2 w kompleksie 2843. Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, urządzeń, wykonawstwem oraz wykończeniem i odbiorem robót. Zakres rzeczowy: • Zasilanie budynku. • Wykonanie instalacji uziemiającej oraz wyrównawczej PE. • Wewnętrzne linie zasilające z osprzętem elektrycznym. • Montaż wyłączników głównych ppoż. • Tablice elektryczne (rozdzielnice) wraz z osprzętem. • Instalacje gniazd wtykowych ogólnych • Instalację oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego. • Częściowym demontażem i montażem istniejącego okablowania sieci LAN. • Montaż instalacji zasilania klimatyzatorów na II piętrze. • Wykonanie zabezpieczeń przejść p.poż przez wszystkie ściany i stropy. Zakres prac obejmuje: • Roboty przygotowawcze, • Roboty rozbiórkowe i demontażowe, • Zakup wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, • Osadzenie konstrukcji służących do montażu elementów instalacji i urządzeń, • Wykonanie przekuć i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia elementów instalacji, • Wbudowanie wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, • Zamurowanie i zaprawienie wykonanych bruzd i przekuć, • Uszczelnienie p.poż przejść instalacji przez przegrody budowlane, • Uruchomienie serwisowe zainstalowanych urządzeń, • Dokonanie regulacji i przeprowadzenie prób w zakresie podanym w fabrycznej instrukcji montażowej (DTR-ce) każdego z zainstalowanych urządzeń, • Wykonanie pomiarów i prób instalacji elektrycznej oraz wynikających z DTR-k zainstalowanych urządzeń elektrycznych, • Opracowanie dokumentacji po wykonawczej, 5.3.1.1 Szczegółowy zakres prac do wykonania: 1. Zasilanie rozdzielni głównej ze złącza ZK-1 wraz z uziemieniem ochronnym i połączeniami wyrównawczymi. Wykucie bruzd poziomych 6,5m. Ułożenie kabla energetycznego 5x150mm2 wciąganego do rur 10,5m. 2. Montaż rozdzielni głównej RG wraz z wyposażeniem. 3.Wykonanie WLZ I i II piętra wraz z montażem tablic rozdzielczych na I i II piętrze. 4.Wykonanie połączeń wyrównawczych dla I i II piętra. 5. Remont instalacji odbiorczej części II piętra : a) w pomieszczeniu nr 2.25 demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem z rozbieranych ścianek działowych. Demontaż listew ściennych (16m), demontaż gniazd wtyczkowych 16 szt., demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych 2 szt. demontaż opraw świetlówkowych (12 kpl.). Montaż nowych opraw świetlówkowych LED 4x18W (6 kpl.). Montaż łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych 1szt.. Montaż gniazd wtyczkowych 5 szt. Ułożenie przewodów w bruzdach YDYp 4x1,5mm2 (47m), ułożenie przewodów w gotowych korytkach 3x2,5mm2 (34,5m) ułożenie przewodów wciąganych do rur YDYp 3x1,5mm2 (23m). Zaprawienie bruzd. b) w pomieszczeniu nr 2.56 demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem z rozbieranych ścianek działowych. Demontaż listew ściennych (24m), demontaż gniazd wtyczkowych 32 szt., demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych 3 szt., demontaż opraw świetlówkowych (24 kpl.). Montaż nowych opraw świetlówkowych LED 4x18W (24 kpl.). Montaż łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych 1szt. Ułożenie przewodów w bruzdach YDYp 4x1,5mm2 (12,7m), ułożenie przewodów wciąganych do rur YDYp 3x1,5mm2 (60,23m). c) w pomieszczeniu nr 2.51 demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem z rozbieranych ścianek działowych. Demontaż listew ściennych (8m), demontaż gniazd wtyczkowych 14 szt., demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych 2 szt., demontaż opraw świetlówkowych (12 kpl.). Montaż nowych opraw świetlówkowych LED 4x18W (12 kpl.). Montaż łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych 1szt. Ułożenie przewodów w bruzdach YDYp 4x1,5mm2 (12,7m), ułożenie przewodów wciąganych do rur YDYp 3x1,5mm2 (32,8m). Zaprawienie bruzd. Montaż instalacji RTV, montaż: masztu antenowego, anteny TV DVB-T, anteny TV VHF, anteny radiowej, przewodów 32m, gniazda antenowego dwubiegunowego 1 szt. d) w pomieszczeniu nr 2.9 demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem z rozbieranych ścianek działowych. Demontaż listew ściennych (8m), demontaż gniazd wtyczkowych 14 szt., demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych 2 szt., demontaż opraw świetlówkowych (12 kpl.). Montaż nowych opraw świetlówkowych LED 4x18W (12 kpl.). Montaż łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych 1szt. Ułożenie przewodów w bruzdach YDYp 4x1,5mm2 (12,7m), ułożenie przewodów wciąganych do rur YDYp 3x1,5mm2 (32,8m). Zaprawienie bruzd. e) w pomieszczeniach nr 2.49 i 2.50 demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem z rozbieranych ścianek działowych. Demontaż listew ściennych (8m), demontaż gniazd wtyczkowych 14 szt., demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych 2 szt. demontaż opraw świetlówkowych (12 kpl.). Montaż nowych opraw świetlówkowych LED 4x18W (12 kpl.). Montaż łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych 2 szt. Ułożenie przewodów w bruzdach YDYp 4x1,5mm2 (12,7m), ułożenie przewodów wciąganych do rur YDYp 3x1,5mm2 (32,8m). Zaprawienie bruzd. f) w pomieszczeniu nr 2.48 wykonanie instalacji odbiorczej w aneksie kuchennym. g) w pomieszczeniu nr 2.36 (sala wykładowa) remont instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych oraz instalacji oświetlenia podstawowego. Demontaż opraw świetlówkowych 21 kpl. Montaż opraw świetlówkowych LED 2x35W 24 kpl. Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2 biegunowych szt. 2. przewodów wciąganych do rur YDYp 3x1,5mm2 (96m), ułożenie przewodów w bruzdach YDYp 3x1,5mm2 (10m) Zaprawienie bruzd. h) w pomieszczeniach nr 2.9, 2.17, 2,36, 2.49, 2.50, 2.51, 2.56 montaż instalacji elektrycznej zasilającej klimatyzatory 6. Remont zasilania i instalacji odbiorczej I piętra i klatki schodowej. Montaż skrzynek rozdzielczych wraz z wyposażeniem 2 szt. Ułożenie przewodów w bruzdach YDYp 3x2.5 mm2 (39.8m), ułożenie przewodów w bruzdach YDYp 3x1,5mm2 (105,8m), ułożenie przewodów w bruzdach 4x1,5mm2 (42,93m). Ułożenie przewodów Cu H07V-K/LgY- 450/750V 25mm2 (20,39m). Ułożenie przewodów Cu H07V-K/LgY- 450/750V 35mm2 (20,39m). Zaprawienie bruzd. Montaż opraw świetlówkowych LED 4x18W 9 kpl. 7. Remont instalacji elektrycznej : a) w pomieszczeniu nr 1.2 ułożenie przewodów w bruzdach YDYp 3x2,5mm2 (53,4m), ułożenie przewodów w bruzdach YDYp 4x1,5mm2 (24,9m), ułożenie przewodów wciąganych do rur YDYp 3x1,5mm2 (22,4m). Montaż łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych 1szt. Montaż opraw świetlówkowych LED 2x28W 6 kpl. Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2 biegunowych data z kluczem 5 szt. Zaprawienie bruzd. b) w pomieszczeniu nr 1.8 ułożenie przewodów w bruzdach YDYp 3x2,5mm2 (54,8m), ułożenie przewodów w bruzdach YDYp 4x1,5mm2 (7,2m), ułożenie przewodów wciąganych do rur YDYp 3x1,5mm2 (73,8m). Montaż łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych 2 szt. Montaż opraw świetlówkowych LED 2x28W 36 kpl. Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2 biegunowych data z kluczem 20 szt. Zaprawienie bruzd. c) w pomieszczeniu nr 1.9 ułożenie przewodów w bruzdach YDYp 3x2,5mm2 (53,4m), ułożenie przewodów w bruzdach YDYp 3x1,5mm2 (24,9m), ułożenie przewodów wciąganych do rur YDYp 3x1,5mm2 (22,4m). Montaż łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych 1 szt. Montaż opraw świetlówkowych LED 2x28W 6 kpl. Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2 biegunowych data z kluczem 4 szt. Zaprawienie bruzd. d) w pomieszczeniu nr 1.1 ułożenie przewodów w bruzdach YDYp 3x2,5mm2 (63,14m), ułożenie przewodów w bruzdach YDYp 4x1,5mm2 (28,6m), ułożenie przewodów wciąganych do rur YDYp 3x1,5mm2 (70,8m). Montaż łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych 2 szt. Montaż opraw świetlówkowych LED 2x28W 12 kpl. Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2 biegunowych data z kluczem 22 szt. Zaprawienie bruzd. e) w pomieszczeniu nr 1.3 ułożenie przewodów w bruzdach YDYp 3x2,5mm2 (7,5m), ułożenie przewodów w bruzdach YDYp 4x1,5mm2 (7,2m), ułożenie przewodów wciąganych do rur YDYp 3x1,5mm2 (5,4m). Montaż łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych 1 szt. Montaż opraw świetlówkowych LED 2x28W 2 kpl. Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2 biegunowych data z kluczem 1 szt. Zaprawienie bruzd. f) w pomieszczeniu nr 1.4 ułożenie przewodów w bruzdach YDYp 3x2,5mm2 (7,5m), ułożenie przewodów w bruzdach YDYp 4x1,5mm2 (7,2m), ułożenie przewodów wciąganych do rur YDYp 3x1,5mm2 (5,4m). Montaż łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych 1 szt. Montaż opraw świetlówkowych LED 2x28W 1 kpl. Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2 biegunowych data z kluczem 1 szt. Zaprawienie bruzd. g) w pomieszczeniu nr 1.5 ułożenie przewodów w bruzdach YDYp 3x2,5mm2 (37,4m), ułożenie przewodów w bruzdach YDYp 4x1,5mm2 (5,5m), ułożenie przewodów wciąganych do rur YDYp 3x1,5mm2 (9m). Montaż łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych 1 szt. Montaż opraw świetlówkowych LED 2x28W 3 kpl. Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2 biegunowych data z kluczem 4 szt. Zaprawienie bruzd. h) w pomieszczeniu nr 1.6 ułożenie przewodów w bruzdach YDYp 3x2,5mm2 (63,14m), ułożenie przewodów w bruzdach YDYp 4x1,5mm2 (28,6m), ułożenie przewodów wciąganych do rur YDYp 3x1,5mm2 (70,8m). Montaż łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych 2 szt. Montaż opraw świetlówkowych LED 2x28W 9 kpl. Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2 biegunowych data z kluczem 22 szt. Zaprawienie bruzd. 8. Remont zasilania i instalacji odbiorczej II piętra i korytarza nr 2.5. Montaż skrzynek rozdzielczych wraz z wyposażeniem 2 szt. Ułożenie przewodów w bruzdach YDYp 3x2.5 mm2 (39.8m), ułożenie przewodów w bruzdach YDYp 4x1,5mm2 (105,8), ułożenie przewodów w bruzdach 4x1,5mm2 (42,93m). Ułożenie przewodów Cu H07V-K/LgY- 450/750V 25mm2 (20,39m). Ułożenie przewodów Cu H07V-K/LgY- 450/750V 35mm2 (28,26m). Montaż opraw świetlówkowych LED 4x18W 9 kpl. Zaprawienie bruzd. 9. Remont instalacji elektrycznej: a) w pomieszczeniu nr 2.1 ułożenie przewodów w bruzdach YDYp 3x2,5mm2 (35m), ułożenie przewodów w bruzdach YDYp 3x1,5mm2 (17,18m), ułożenie przewodów wciąganych do rur YDYp 3x1,5mm2 (68,25m). Montaż łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych 2 szt. Montaż opraw świetlówkowych LED 2x28W 18 kpl. Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2 biegunowych data z kluczem 12 szt. Zaprawienie bruzd. b) w pomieszczeniu nr 2.2 ułożenie przewodów w bruzdach YDYp 3x2,5mm2 (35m), ułożenie przewodów w bruzdach YDYp 4x1,5mm2 (17,18m), ułożenie przewodów wciąganych do rur YDYp 3x1,5mm2 (68,25m). Montaż łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych 2 szt. Montaż opraw świetlówkowych LED 2x28W 14 kpl. Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2 biegunowych data z kluczem 12 szt. Zaprawienie bruzd. 10. Wykonanie pomiarów i prób odbiorczych. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodów 3-fazowych, pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodów 1-fazowych, pomiar impedancji pętli zwarciowej, sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, pomiary natężenia oświetlenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną