Remont dachu i elewacji w budynku mieszkalno-usługowym przy Uniwersyteckim Pl. 8 we Wrocławiu

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ogłasza przetarg

 • Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-137 Wrocław, Uniwersytecki Pl.
 • Telefon/fax: tel. 071-34-42-362 wew 31 , fax. 071-3431-450-50
 • Data zamieszczenia: 2019-04-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
  Uniwersytecki Pl. 8
  50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071-34-42-362 wew 31, fax. 071-3431-450-50
  REGON: 93216353900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu i elewacji w budynku mieszkalno-usługowym przy Uniwersyteckim Pl. 8 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  WYMIANA POKRYCIA DACHU STROMEGO DWUSPADOWEGO Z DACHÓWKI KARPIÓWKI , OBRÓBEK BLACHARSKICH , WYKONANIE WIATROIZOLACJI , WYMIANA OŁACENIA , WYKONANIE TYNKÓW KOMINÓW , OGNIOMURÓW I ATTYK. MYCIE ELEWACJI , NAPRAWA PĘKNIĘĆ NADPROŻY , WYKONANIE NOWYCH TYNKÓW ,NAPRAWA DETALI ARCHITEKTONICZNYCH WYMIANA USZKODZONYCH PODOKIENNIKÓW ,GRUNTOWANIE I MALOWANIE ŚCIAN ELEWACJI.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną