REMONT DACHU W BUDYNKU MIESZKALNO - USŁUGOWYM PRZY UL.RYNEK 51 WE WROCŁAWIU

Wspólnota Mieszkaniowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-116 Wrocław, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 713431325 wew31
 • Data zamieszczenia: 2019-04-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wspólnota Mieszkaniowa
  Rynek 51
  50-116 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713431325 wew31
  REGON: 932162853
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT DACHU W BUDYNKU MIESZKALNO - USŁUGOWYM PRZY UL.RYNEK 51 WE WROCŁAWIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  REMONT DOTYCZY JEDYNIE WYMIANY POKRYCIA DACHU NA NOWE Z DACHÓWKI KARPIÓWKI I PAPY TERMOZGRZEWALNEJ NIE POWODUJĄC ZMIAN FUNKCJONALNYCH .ROZEBRANIE OŁACENIA I DESKOWANIA,WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH KOSZY RUR SPUSTOWYCH , RYNIEN. WYKONANIE TYNKÓW KOMINÓW PO UPRZEDNIM SPOINOWANIU MURÓW.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną