remont dachu w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Rynek 38 we Wrocławiu

Wspólnota Mieszkaniowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-102 Wrocław, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 071-34-42-362 wew.31 , fax. 071-3431450-50
 • Data zamieszczenia: 2019-04-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wspólnota Mieszkaniowa
  Rynek 38
  50-102 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071-34-42-362 wew.31, fax. 071-3431450-50
  REGON: 93216286000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  remont dachu w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Rynek 38 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  REMONT DACHU .CZĘŚCIOWA WYMIAN SKORODOWANYCH BIOLOGICZNIE ELEMENTÓW WIĘŹBY,DACHÓWKI CERAMICZNEJ , CAŁKOWITA WYMIANA OŁACENIA , WYKOANANIE WARATWY IZOLACYJNEJ Z FOLII PAROPRZEPUSZCZALNEJ, CZĘŚCIOWA WYMIANA OBRÓBEK.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną