Remont klatki schodowej w budynku położonym przy ulicy Otwartej 12A we Wrocławiu.

Zarząd Zasobu Komunalnego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Zasobu Komunalnego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: Wrocław, Św. Elżbiety
 • Telefon/fax: tel. 071 7778400 , fax. 071 7777506
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zasobu Komunalnego
  Św. Elżbiety 3 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7778400, fax. 071 7777506
  REGON: 93267144800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzk.wroc.pl, bip.zzk.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont klatki schodowej w budynku położonym przy ulicy Otwartej 12A we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje m. in.: 1) wykonanie nowych tynków wraz z malowaniem, 2) naprawę uszkodzonych stopni drewnianych, 3) prace remontowe w zakresie instalacji elektrycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną