REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU NR 1 W GOS WYSOKI KAMIEŃ

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 261 658 666 , fax. 261 658 425
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
  ul. Czajkowskiego 109
  51-147 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 658 666, fax. 261 658 425
  REGON: 93038806200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/awl/proceedings

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU NR 1 W GOS WYSOKI KAMIEŃ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych polegających na naprawie istniejącego pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej wraz z pomalowaniem pokrycia, naprawa obróbek blacharskich kominów w budynku szkoleniowo - socjalnym nr 1 w Górskim Ośrodku Szkolenia w Wysokim Kamieniu w Szklarskiej Porębie przy ul. Oficerskiej 4. Roboty budowlane oznaczają pełen zakres robót budowlanomontażowych, robót rozbiórkowych, robót demontażowych i montażowych, usług budowlanych w zakresie szczegółowo opisanym w STWiORB.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną