Remont płyt betonowych autostrady A4 w km 53+525 i 53+550

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-139 Wrocław, Powstańców Śląskich
 • Telefon/fax: tel. +48713347300, , fax. +48713347363
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
  Powstańców Śląskich 186
  53-139 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48713347300, , fax. +48713347363
  REGON: 01751157500082
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl Oddział we Wrocławiu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont płyt betonowych autostrady A4 w km 53+525 i 53+550
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont płyt betonowych autostrady A4 w km 53+525 i 53+550 . Zamówienie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie remontu / wymiany uszkodzonych płyt betonowych autostrady A4 w km 53+525 i 53+550. Przewiduje się wykonanie między innymi następujących robót: prace przygotowawcze i organizacyjne (dokumentacja projektowa, projekt czasowej organizacji ruchu), pomiary geodezyjne, rozbiórka płyt betonowych, naprawa podbudowy, wykonanie nowych płyt betonowych wraz z kotwieniem / dyblowaniem, wykonanie oznakowania poziomego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną