Remont ze zmianą aranżacji segmentów mieszkalnych klatki B oraz holu i klatki schodowej A z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w zakresie wentylacji oraz bezpieczeństwa p.poż. ostatniej kondygnacji klatki B – DS. Labirynt ul. Sopocka 23 we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida
 • Telefon/fax: tel. 713 205 020 , fax. 713 205 386
 • Data zamieszczenia: 2020-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 25
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 205 020, fax. 713 205 386
  REGON: 18670000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.upwr.edu.pl/przetargi/21867/roboty_budowlane.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ze zmianą aranżacji segmentów mieszkalnych klatki B oraz holu i klatki schodowej A z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w zakresie wentylacji oraz bezpieczeństwa p.poż. ostatniej kondygnacji klatki B – DS. Labirynt ul. Sopocka 23 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Remont ze zmianą aranżacji segmentów mieszkalnych klatki B oraz holu i klatki schodowej A z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w zakresie wentylacji oraz bezpieczeństwa p.poż. ostatniej kondygnacji klatki B – DS. Labirynt ul. Sopocka 23 we Wrocławiu. 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT: Remont ze zmianą aranżacji segmentów mieszkalnych klatki B oraz holu i klatki schodowej A z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w zakresie wentylacji oraz bezpieczeństwa p.poż. ostatniej kondygnacji klatki B – DS. Labirynt ul. Sopocka 23 we Wrocławiu. Ogólny zakres robót obejmuje: 1) Klatka „A” - Wykonanie rozbiórek : posadzek, okładzin stopni wraz z cokołami, sufitu podwieszanego z płyt gk - demontaż drzwi, witryny wejściowej, drzwi zewnętrznych, naświetli - montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej - wykonanie i montaż witryny wiatrołapu - wykonanie i montaż witryn pomiędzy holem a portiernią pomiędzy portiernią a wiatrołapem w systemie bezramowym - wykonanie i montaż parapetu lady podawczej portierni - wykonanie i montaż ławki z giętego klejonego drewna - remont pomieszczenia WC na parterze holu - oczyszczenie, wyrównanie, naprawa spękań (klamrowanie) i ubytków oraz przygotowanie podłoża, wykonanie posadzek oraz okładzin schodów oraz ułożenie wycieraczki systemowej gumowo-filcowej z listwami wykańczającymi mosiężnymi, - wykonanie ścianki i drzwi przesuwnych do pomieszczenia bagażowni, - oczyszczenie i impregnacja istniejących schodów granitowych - wykonanie nowej bramy wjazdowej z furtką - wykonanie prac malarskich; 2) Segmenty mieszkalne w klatce „B” - rozbiórka istniejących ścian działowych, posadzek, okładzin ściennych, wewnętrznej stolarki drzwiowej, - przebudowa progu w drzwiach wejściowych do modułu na parterze zapewniając wjazd osoby niepełnosprawnej - wykonanie nowych ścianek działowych w systemie lekkiej zabudowy z płyty gk - oczyszczenie z warstw farby wszystkich ścian i sufitów, uzupełnienie ubytków tynku, naprawy, wykonanie gładzi z osadzeniem narożników i malowanie wszystkich powierzchni ścian i sufitów, w korytarzu na poddaszu farba zabezpieczona lakierem bezbarwnym, - licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej - oczyszczenie istniejących drewnianych parapetów okiennych, impregnacja i ponowne malowanie farbą matową na kolor istniejącej stolarki - oczyszczenie, przygotowanie, naprawa spękań (klamrowanie) i ubytków, wyrównanie podłoża, ułożenie posadzek z paneli winylowych z listwami przyściennymi, płytek gresowych z cokolikami - montaż nowych ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych - montaż we wszystkich oknach drewnianych nawietrzaków ciśnieniowych (w pokojach) i higrosterowalnych (sanitariaty i kuchnie) z frezowaniem otworów, - oczyszczenie istniejących płytek gresowych, uzupełnienie fug i ubytków posadzki korytarza wspólnego na poziomie poddasza, - impregnacja bio i ogniochronna więźby dachowej, - w części mieszkalnej na poddaszu wymiana obudowy: sufitów, połaci dachowych, ścianek kolankowych i ścianek działowych na spełniająca obowiązujące wymagania w zakresie ochrony pożarowej budynków, - wymiana drzwi wejściowych z korytarza na poddaszu do pomieszczeń na spełniające obowiązujące wymagania w zakresie ochrony pożarowej budynków wraz dostosowaniem otworów drzwiowych oraz drzwi wejściowych z klatki na poddasze - wymiana okienek połaciowych na poddaszu (WC, kuchnia) i odtworzeniem zabudów, - czyszczenie i udrażnianie zagruzowanych przewodów kominowych z wykonaniem powykonawczego przeglądu potwierdzonego protokołem z badań. 3) Prace zewnętrzne przy klatce „B” - rozbiórka chodnika w zakresie wskazanym na rzucie przyziemia, - wykonanie nowej nawierzchni z płyt granitowych - likwidacja progu w drzwiach do modułu 012 na parterze z dostosowaniem drzwi wejściowych, - wykonanie podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, - naprawy tynków stropów po wymianie instalacji oświetlenia z malowanie sufitów galerii i podestów i biegów klatki schodowej. 4) Instalacje sanitarne : Klatka „A” i „B” - wymiana instalacji wod. –kan. wraz z wyposażeniem - wymiana instalacji c.o wraz z grzejnikami - likwidacja instalacji gazowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę - wymiana poziomów wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji - wykonanie wentylacji pomieszczeń sanitarnych klatki B i kuchni z uzyskaniem pozwolenia na budowę 5) Instalacje elektryczne : a) Klatka „A” : ● Demontaże ● Przeniesienie pod tynk istniejących instalacji elektrycznych, teletechnicznych i ppoż. wraz z odtworzeniem tynków i malowaniem całych płaszczyzn ścian w obszarach nieujętych w br. budowlanej. ● Instalacja połączeń wyrównawczych ● Wymiana istniejących łączników i gniazdek z obwodów niepodlegających demontażowi ● Dostosowanie istniejących systemów ppoż. do obowiązujących wymogów w zakresie stosowanych materiałów charakteryzujących się odpowiednią ognioodpornością (przewody, trasy, korytka, obudowy) ● WLZ do rozdzielnicy głównej ● Instalacja oświetlenia podstawowego ● Wykonanie i montaż na indywidualne zamówienie neonu z napisem „Labirynt” ● Oświetlenie dekoracyjne i funkcyjne (żyrandol typu “Pająk”, podświetlenie balustrady, podświetlenie tablic informacyjnych) ● Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ● Wymiana rozdzielnicy głównej ● Zmiana lokalizacji Rejestratora Czasu Pracy (RCP) ● System przyzywowy przy bramie wjazdowej – wideodomofon ● Monitoring bramy wjazdowej ● System automatycznego otwierania bramy ● Wymiana rozdzielnicy TP1/A b) Klatka “B” ● Demontaże ● Przeniesienie pod tynk istniejących instalacji elektrycznych, teletechnicznych i ppoż. wraz z odtworzeniem tynków i malowaniem całych płaszczyzn ścian w obszarach nieujętych w br. budowlanej. ● Instalacja połączeń wyrównawczych ● Dostosowanie istniejących systemów ppoż. do obowiązujących wymogów w zakresie stosowanych materiałów charakteryzujących się odpowiednią ognioodpornością (przewody, trasy, korytka, obudowy) ● Instalacja oświetlenia podstawowego ● Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ● Instalacja gniazd i odbiorników zainstalowanych na stałe ● Dostawa i montaż okapu kuchennego zdalnie sterowanego (pilot) ● Wykonanie rozdzielnicy TP1/B ● Dostawa i montaż okapów kuchennych ● Wykonanie Rozdzielnicy TP2/B 6) Dokumentacja projektowa : Opracowanie dokumentacji projektowej (ekspertyzy, inwentaryzacje, projekt budowlany i wykonawcze wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych) z wykonaniem robót budowlanych dla wentylacji z łazienek i kuchni oraz dostosowania do obowiązujących wymogów w zakresie ochrony ppoż. poddasza w klatce „B”, zaprojektowania i wykonania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w klatce “A” i “B”, dostosowania do obowiązujących przepisów instalacji ppoż. oraz dokumentacji dla rozbiórki instalacji gazu w klatce „B” na terenie DS Labirynt. UWAGA! Prace będą wykonywane w obiekcie czynnym, na terenie użytkowanym przez pracowników i studentów oraz w sąsiedztwie czynnych obiektów UPWr i budynków. Szczegółowe warunki realizacji znajdują się w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną