Remont węzłów sanitarnych na parterze i wymianę instalacji elektr. na I piętrze w budynku Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu z podziałem na dwie części.

Elektroniczne Zakłady Naukowe im. Fryderyka Joliot-Curie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Elektroniczne Zakłady Naukowe im. Fryderyka Joliot-Curie
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-680 Wrocław, Braniborska
 • Telefon/fax: tel. 71 798-67-02 , fax. 71 798-42-02
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Elektroniczne Zakłady Naukowe im. Fryderyka Joliot-Curie
  Braniborska 57
  53-680 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 798-67-02, fax. 71 798-42-02
  REGON: 35079000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ezn.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont węzłów sanitarnych na parterze i wymianę instalacji elektr. na I piętrze w budynku Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu z podziałem na dwie części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont węzów sanitarnych na parterze i wymianę instalacji elektr. na I piętrze w budynku Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu.z podziałem na dwie części. Część 1 Remont węzłów sanitarnych na parterze w budynku Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu Część 2 -Wymiana instalacji elektr. na I piętrze w budynku Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną