Roboty remontowe w budynkach stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa będących we władaniu KOWR OT Wrocław

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 54-610 Wrocław, Mińska
 • Telefon/fax: tel. (71) 356-39-19, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu
  Mińska 60
  54-610 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. (71) 356-39-19, , fax. -
  REGON: 36784953800177
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe w budynkach stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa będących we władaniu KOWR OT Wrocław
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie podzielono na 2 odrębne części zamówienia (przedmioty zamówienia)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną