Sukcesywna dostawa produktów napojów bezalkoholowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Sukcesywna dostawa napojów gazowanych i wody mineralnej, Zadanie nr 2: Sukcesywna dostawa napojów izotonicznych i energetycznych, Zadanie nr 3: Sukcesywna dostawa lemoniady, napoju aloesowego i herbat Yerba Mate.

Wrocławski Park Wodny S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wrocławski Park Wodny S.A.
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-558 Wrocław, ul. Borowska
 • Telefon/fax: tel. 717 711 500 , fax. 717 711 510
 • Data zamieszczenia: 2019-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Park Wodny S.A.
  ul. Borowska 99
  50-558 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 717 711 500, fax. 717 711 510
  REGON: 93304118100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa produktów napojów bezalkoholowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Sukcesywna dostawa napojów gazowanych i wody mineralnej, Zadanie nr 2: Sukcesywna dostawa napojów izotonicznych i energetycznych, Zadanie nr 3: Sukcesywna dostawa lemoniady, napoju aloesowego i herbat Yerba Mate.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa napojów bezalkoholowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Sukcesywna dostawa napojów gazowanych i wody mineralnej. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa napojów gazowanych typu Cola - typu Coca-Cola, Pepsi lub równoważnych smakowo, w butelce PET 0,5 l, napojów gazowanych typu Cola bez dodatku cukru, napojów gazowanych typu Cola z zerową zawartością cukru; Coca-Cola Zero, Pepsi Max lub równoważnych smakowo, w butelce PET 0,5 l. Napojów gazowanych typu Cola o różnych smakach - limonki, dzikiej wiśni, brzoskwini lub równoważny smakowo, w butelce PET 0,5 l, napojów gazowany o smaku pomarańczowym - typu Fanta lub Mirinda lub równoważnych smakowo, w butelce PET 0,5 l. Napojów gazowanych - typu 7Up lub Sprite lub równoważnych smakowo, w butelce PET 0,5 l, napojów gazowanych typu tonic -różne warianty smakowe, napojów gazowanych, w butelce PET 0,5 l Napój typu Ice tea (herbata mrożona) - napój niegazowany, ekstrakt z czarnej herbaty 0,10-0,15%, różne warianty smakowe, w butelce PET 0,5 l Woda mineralna - niegazowana, niskozmineralizowana woda mineralna, w butelce PET 0,5 l, woda mineralna - gazowana, niskozmineralizowana woda mineralna, nasycona CO2, w butelce PET 0,5 l Soki owocowe 100% - różne rodzaje 100% soków owocowych, z zagęszczonych soków owocowych, pasteryzowany, niegazowany, różne smaki (m.in. pomarańczowy, jabłkowy, multiwitamina lub inne), w butelce PET 0,33 l Soki warzywno-owocowe 100% dla dzieci - różne smaki (m.in. marchew-malina-jabłko, marchew-jabłko-brzoskwinia i inne), z zagęszczonych soków lub przecierów, z zamykanym dziubkiem, w butelce PET 0,33 l, typu Kubuś GO lub równoważne. Napoje owocowe dla dzieci - różne smaki (np. truskawkowy, jabłkowy, malinowy lub inne oraz/lub smaki mieszane), niegazowana, w butelce PET 0,5 l z zamykanym dziubkiem,, typu Kubuś Play lub równoważny. Wody smakowe dla dzieci - różne smaki (np. truskawkowy, jabłkowy, malinowy lub inne oraz/lub smaki mieszane), niegazowana, w butelce PET 0,5 l z zamykanym dziubkiem, bez konserwantów, typu Kubuś Waterr lub równoważny W celu należytej realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do użytkowania: ̶ parasole do rozstawienia na terenach zielonych Aquaparku Wrocław w liczbie 50 szt. Szacowane wymiary: wysokość masztu: 230-240 cm, średnica masztu: 33-38 mm, szerokość: 200 x 200 cm (lub lekko większy do 10%, czyli 220-220 cm), waga: 4,5-5 kg; ̶ leżaki plastikowe do rozstawienia na terenach zielonych Aquaparku Wrocław w liczbie 50 szt. Szacowane wymiary: 85-90 cm wysokość od ziemi z oparciem, długość 170-180 cm, szerokość 70-75 cm; ̶ lodówki do napojów, w liczbie 3 sztuk o wymiarach 2140 x 650 x 660 cm; ̶ 1 lodówkę do napojów o wymiarach 2000 x 890 x 800 cm; Zamawiający dopuszcza max. miesięczną opłatę za wykorzystanie powyższego sprzętu w wysokości 1,00 zł netto / sztukę, przez cały czas obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia rabatu procentowego (w stosunku do cen podanych w Formularzu Ofertowym) na wystawiane faktury w momencie spełnienia przez Zamawiającego następujących warunków: a) umieszczenie lodówek z logo Wykonawcy oraz jego asortymentem w "lokalizacji pierwszoplanowej", tj. w miejscu eksponowanym i widocznym dla Klientów Zamawiającego (w porozumieniu z Wykonawcą) - za wypełnienie tego warunku Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia min. 5% rabatu na wystawiane faktury. b) umieszczenie produktów Wykonawcy wraz z logo oraz cenami na tablicy menu Zamawiającego - w miejscu widocznym dla Klientów Zamawiającego - za wypełnienie tego warunku Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia min. 5% rabatu na wystawiane faktury. c) ustawienie ekspozycji z min. 10-oma produktami z listy z niniejszego postępowania przetargowego w strefach Zamawiającego sprzedających artykuły gastronomiczne - za wypełnienie tego warunku Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia min. 5% rabatu na wystawiane faktury. Łączne spełnienie warunków a) - c) oznacza rabat łączny w wysokości 15%. W celu sprawdzenia czy powyższe warunki są spełniane przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do kontroli w obiekcie, w sposób nieuciążliwy dla pracowników i Klientów Zamawiającego, w godzinach oficjalnego funkcjonowania obiektu Zamawiającego. Zadanie nr 2: Sukcesywna dostawa napojów izotonicznych i energetycznych. Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa napojów izotonicznych - sportowy napój izotoniczny, niegazowany, różne smaki; o zawartości witamin min. B6, B5, B3, E i innych oraz składników mineralnych; o niskiej zawartości cukru max 6g/litr; w butelce PET 0,75 l , woda mineralna - niegazowana, z zamykanym dziubkiem, w butelce PET 1 l, Napoje energetyczne - zawierające w sobie składniki takie jak kofeina, tauryna, inozytol, witaminy z grupy B; może zawierać wyciągi roślinne z np. Ostropestu plamistego, yerba mate lub miłorzębu, różne smaki, w puszce aluminiowej 0,25 l Zadanie nr 3: Sukcesywna dostawa lemoniady, napoju aloesowego i herbat Yerba Mate. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa następujących napojów: napój aloesowy - niegazowany, o zawartości aloesu (w tym cząstek) nie mniejszej niż 20%, mogą być różne smaki, w butelce plastikowej PET 0,5 l lemoniada -napój gazowany, smak cytrynowy (dopuszczane są też wariacje smakowe "lemoniady"), w butelce szklanej 0,33 l, herbata typu Yerba Mate - niegazowany, bez w butelce szklanej 0,33 l 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Formularzu Asortymentowo-Cenowym, który stanowi załącznik nr 2a do SIWZ dla zadania nr 1, 2b do SIWZ dla zadania nr 2, 2c do SIWZ dla zadania nr 3. 3. Podana ilość Produktów wymienionych w załączniku nr 2a do SIWZ dla zadania nr 1, 2b do SIWZ dla zadania nr 2, 2c do SIWZ dla zadania nr 3, jest wielkością szacunkową, jaką Zamawiający zamierza zrealizować w okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowo-asortymentowych w granicach do 30% każdego asortymentu w ten sposób, że Zamawiający będzie uprawniony do zamawiania mniejszych lub większych ilości danego asortymentu w stosunku do ilości określonych w załączniku nr 2a do SIWZ dla zadania nr 1, 2b do SIWZ dla zadania nr 2, 2c do SIWZ dla zadania nr 3, który stanowić będzie odpowiedni załącznik nr 1 do Umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyczerpania całości przedmiotu zamówienia dla każdego z zadań, tzn. do rezygnacji z objętych Umową części zamówienia w zakresie do 30% wartości Umowy, bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy z tego tytułu. 5. Dostawy Produktów dla każdego z zadań będą realizowane środkami transportu Wykonawcy. Wykonawca ponosi koszty: transportu, dojazdu do siedziby Zamawiającego, rozładunku i wniesienia produktów do pomieszczeń magazynowych Zamawiającego. 6. Towar dostarczany przez Wykonawcę musi być: pozbawiony wad, opatrzony w odpowiednie oznakowanie zawierające: nazwę producenta, warunki przechowywania i datę przydatności do spożycia, powinien posiadać właściwe atesty, spełniać wymogi określone w obowiązujących dla nich normach. 7. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dla każdego z zadań produkty oznaczone w pakiecie odpowiadające normom kontroli jakości w obowiązującym systemie GMP, GHP i HACCP lub normy ISO 22000:2005 o zakresie certyfikacji: magazynowanie i dystrybucja artykułów spożywczych. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony: w najlepszym gatunku, zgodnie z obowiązującymi normami, wolny od zapachów obcych i zanieczyszczeń oraz szkodników, nieuszkodzony, zawsze świeży i zgodny z terminem ważności. 8. Dostawa przedmiotu zamówienia dla każdego z zadań odbywać się będzie w odpowiednich opakowaniach (zamkniętych i nieuszkodzonych), transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi i przystosowanym do przewozu żywności – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9. Wymagania szczegółowe, zakres oraz ustalenia organizacyjne związane z przedmiotem zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 10. Miejscem dostawy dla każdego z zadań jest budynek Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. przy ul. Borowskiej 99, (50-558) Wrocław. 11. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): opis Kod CPV Napoje bezalkoholowe Wody mineralne Wody mineralne z dodatkiem substancji smakowych Napoje orzeźwiające Soki owocowe i warzywne Produkty z herbaty lub herbaty paragwajskiej (maté) 15980000-1 15981000-8 15981400-2 15982000-5 15320000-7 15864000-2 12. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 13. Zamówienie podzielone jest na trzy części, tzn. na trzy zadania: Zadanie nr 1: Sukcesywna dostawa napojów gazowanych i wody mineralnej, Zadanie nr 2: Sukcesywna dostawa napojów izotonicznych i energetycznych, Zadanie nr 3: Sukcesywna dostawa lemoniady, napoju aloesowego i herbat Yerba Mate. 14. Ofertą częściową jest oferta złożona na wykonanie jednego lub dwóch zadań. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wykonanie dowolnej liczby zadań lub na całość zamówienia. 15. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 17. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie. 18. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę żadnych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu dostawy. 19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 20. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 21. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 22. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia odnoszący się do konkretnego zadania/konkretnych zadań. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego określone w SIWZ, Formularzu Asortymentowo-Cenowym zawierającym opis przedmiotu zamówienia dla konkretnego zadania/konkretnych zadań. UWAGA: Dopuszczalne są oferty równoważne, tzn. artykuły o innych nazwach handlowych niż określone przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą posiadały parametry tj. gramaturę lub pojemność, albo ilość sztuk w opakowaniu taką samą, jak opisany przez Zamawiającego dany przedmiot zamówienia. W przypadku, kiedy przedmiot zamówienia został przez Zamawiającego opisany za pomocą przedstawienia jego składu, to produkt równoważny oferowany przez Wykonawcę w swoim składzie musi posiadać takie same składniki, jakie w opisie przedmiotu zamówienia zawarł Zamawiający. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia, oprócz składu, posiada również opis procentowego (%) udziału danego składnika w składzie artykułu, to produkt równoważny oferowany przez Wykonawcę w swoim składzie powinien posiadać te same składniki, a udział procentowy (%) poszczególnych składników nie może być większy lub mniejszy niż 10% od opisanego przez Zamawiającego procentowego (%) udziału danego składnika w składzie artykułu. Ponadto, inne parametry produktu równoważnego, oferowanego przez Wykonawcę, w szczególności dotyczące smaku, aromatu, koloru, konsystencji nie mogą znacząco różnić się od artykułu opisanego przez Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży udowodnienie, że produkt równoważny spełnia wymogi i opis określony przez Zamawiającego Jeżeli Wykonawca zaoferuje towar lub towary równoważne, ma obowiązek dołączyć do oferty wypełniony załącznik nr 8 - Karta towaru równoważnego i wpisać w nim skład produktu wskazanego przez Zamawiającego oraz skład oferowanego produktu przez Wykonawcę. Brak karty towaru równoważnego przy zaoferowaniu rozwiązań równoważnych bądź nie wpisanie składów produktów wskazanych przez Zamawiającego i produktów oferowanych przez Wykonawcę będzie skutkował odrzuceniem oferty Wykonawcy. Załącznik ten należy wypełnić dla każdego towaru równoważnego oferowanego przez Wykonawcę. Cechy towaru określonego przez Zamawiającego Wykonawca również zobowiązany jest wyszczególnić na karcie towaru równoważnego. Na podstawie niniejszego załącznika bądź załączników Zamawiający dokona weryfikacji, czy oferowane przez Wykonawcę towary spełniają warunek równoważności. Jeżeli Zamawiający na podstawie dostarczonych wraz z ofertą załączników nr 8 stwierdzi, że choćby jeden z oferowanych przez Wykonawcę towarów nie będzie spełniał wymagania równoważności, oferta tegoż Wykonawcy zostanie przez Zamawiającego odrzucona z powodu niezgodności treści oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15980000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną