Sukcesywna dostawa testu ELISA do oznaczania chromograniny A wraz z dzierżawą czytnika i inkubatora mikropłytek na okres 36 miesięcy

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda
 • Telefon/fax: tel. 71 3689584 , fax. 71 36 89 583; 36 89 234
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
  pl. Hirszfelda 12
  53-413 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3689584, fax. 71 36 89 583; 36 89 234
  REGON: 00029009600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dco.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa testu ELISA do oznaczania chromograniny A wraz z dzierżawą czytnika i inkubatora mikropłytek na okres 36 miesięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa testu ELISA do oznaczania chromograniny A wraz z dzierżawą czytnika i inkubatora mikropłytek na okres 36 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną