Świadczenie usług szkoleniowych w ramach „Szkoły letniej” pt. „USG FAST”, w ramach projektu pn. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-367 Wrocław, Wybrzeże L.Pasteura
 • Telefon/fax: tel. 71 7841174 , fax. 71 7840045
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
  Wybrzeże L.Pasteura 1
  50-367 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7841174, fax. 71 7840045
  REGON: 00028898100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umed.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług szkoleniowych w ramach „Szkoły letniej” pt. „USG FAST”, w ramach projektu pn. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach „Szkoły letniej” pt. „USG FAST”, dla 12 (dwunastu) osób, w dniu 07.08.2019 roku, w ramach projektu pn. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 2. Charakterystyka szkolenia. 1) Cele: nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania i interpretacji podstawowych procedur ultrasonograficznych w stanach zagrożenia życia. 2) Szkolenie obejmuje seminarium i warsztat/stacje ćwiczeniowe z wykorzystaniem symulatorów oraz pacjentów standaryzowanych. 3) Tematyka szkolenia: a) zastosowanie obrazowania ultrasonograficznego w stanach zagrożenia życia, b) fizyka ultradźwięków, obsługa i istotne funkcje poszczególnych aparatów USG, c) podstawy wykonywania badań ultrasonograficznych w stanach zagrożenia życia, d) badanie według protokołu FAST. 4) Długość szkolenia - 1 (jeden) dzień. 3. Zamawiający zapewni niezbędny sprzęt medyczny (w tym aparaty USG, leżanki, fantomy). 4. Wykonawca po szkoleniu, wystawi uczestnikom certyfikaty/zaświadczenia o odbyciu szkolenia. 5. Miejsce szkolenia. Szkolenie odbędzie się we Wrocławiu, w siedzibie Zamawiającego. 6. Zamawiający zapewni serwis kawowy i obiad dla wszystkich uczestników szkolenia. 7. Wykonawca zapewni nocleg i transportu dla instruktora (jeżeli dotyczy). 8. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną