Świadczenie usług w zakresie obsługi płatności bezgotówkowych na potrzeby Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

Narodowe Forum Muzyki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Narodowe Forum Muzyki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-071 Wrocław, Plac Wolności
 • Telefon/fax: tel. 71 343 85 28 , fax. 71 330 52 12
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowe Forum Muzyki
  Plac Wolności 1
  50-071 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 343 85 28, fax. 71 330 52 12
  REGON: 22414470000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.nfm.wroclaw.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie obsługi płatności bezgotówkowych na potrzeby Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa płatności bezgotówkowych (w tym za pomocą kart płatniczych) dokonywanych przez kupujących bilety wstępu na wydarzenia realizowane przez NFM oraz dokonujących zakupu produktów firmowanych przez NFM (płyty, gadżety itp.) oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem systemu sprzedaży usług Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66133000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną