Usługa drukowania druków wielkoformatowych na potrzeby Opery Wrocławskiej

Opera Wrocławska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Opera Wrocławska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-066 Wrocław, ul. Świdnicka
 • Telefon/fax: tel. 713 708 800 , fax. 813 708 852
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opera Wrocławska
  ul. Świdnicka 35
  50-066 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 708 800, fax. 813 708 852
  REGON: 27894200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opera.wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa drukowania druków wielkoformatowych na potrzeby Opery Wrocławskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania druków wielkoformatowych dla potrzeb Opery Wrocławskiej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną