Usługi restauracyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Mackiewicza we Wrocławiu przy ul. Gorlickiej 25 w roku szkolnym 2019/2020. CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Józefa Mackiewicza ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Józefa Mackiewicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 51-314 Wrocław, Gorlicka
 • Telefon/fax: tel. 71/7986711 wew.110, 71/7986711
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Józefa Mackiewicza
  Gorlicka 25
  51-314 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71/7986711 wew.110, 71/7986711
  REGON: 36774532000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sp6.wroc.pl/SP6/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szkoła podstawowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi restauracyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Mackiewicza we Wrocławiu przy ul. Gorlickiej 25 w roku szkolnym 2019/2020. CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi restauracyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Mackiewicza we Wrocławiu przy ul. Gorlickiej 25 w roku szkolnym 2019/2020. CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55523100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną