Usługi transportu autokarowego w lipcu 2019 r. na potrzeby Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

Narodowe Forum Muzyki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Narodowe Forum Muzyki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-071 Wrocław, Plac Wolności
 • Telefon/fax: tel. 71 343 85 28 , fax. 71 330 52 12
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowe Forum Muzyki
  Plac Wolności 1
  50-071 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 343 85 28, fax. 71 330 52 12
  REGON: 22414470000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.nfm.wroclaw.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi transportu autokarowego w lipcu 2019 r. na potrzeby Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi transportu autokarowego w lipcu 2019 r. Szczegółowy opis zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60172000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną