Usługa ochrony osób i mienia w budynku Teatru we Wrocławiu przy ul. Rzeźniczej 12 i obsługi systemu monitoringu budynku bazy teatralnej we Wrocławiu przy ul. Kobierzyckiej 20d w okresie od 01.12.2020 r. do 30.11.2022 r. (24 miesiące).

Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-132 Wrocław, ul. Rzeźnicza
 • Telefon/fax: tel. 713 588 900 , fax. 713 688 955
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego
  ul. Rzeźnicza 12
  50-132 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 588 900, fax. 713 688 955
  REGON: 27987000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wteatrw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ochrony osób i mienia w budynku Teatru we Wrocławiu przy ul. Rzeźniczej 12 i obsługi systemu monitoringu budynku bazy teatralnej we Wrocławiu przy ul. Kobierzyckiej 20d w okresie od 01.12.2020 r. do 30.11.2022 r. (24 miesiące).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia w budynku Teatru we Wrocławiu przy ul. Rzeźniczej 12 i obsługi systemu monitoringu budynku bazy teatralnej we Wrocławiu przy ul. Kobierzyckiej 20d w okresie od 01.12.2020 r. do 30.11.2022 r. (24 miesiące). 2. Szczegółowy zakres obowiązków zawiera wzór umowy wraz z załącznikiem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 3. Wykonawca zaleca przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej budynku Teatru i budynku bazy teatralnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną